Servicii de Muncă Temporară

Sunteți în căutare de flexibilitate și creșterea productivității în resursele umane interne?
La Adecco găsiți servicii de muncă temporară cu expertiza, instrumentele și infrastructura necesară pentru a gestiona proiectele organizației pe o perioadă determinată.

Importanța unui proces de Muncă Temporară

Serviciile de muncă temporară oferă organizațiilor un cadru legal și flexibil de gestiune a resurselor umane pentru perioade fixe de timp.

Cele mai recente studii HR indică o creștere semnificativă a productivității în cadrul organizațiilor care externalizează procesul de muncă temporară.

Candidații căutați devin angajați Adecco și își desfășoară activitatea la sediul partenerului și cu mijloacele acestuia.

Contacți-ne

Etapele procesului de
Muncă Temporară

Datorită experienței de peste 20 de ani pe piața din România, specialiștii Adecco au construit cel mai eficient proces de identificare, evaluare și angajare al candidaților pentru servicii de muncă temporară. Urmărind etape multiple, ne asigurăm că cei mai potriviți candidați devin angajați în proiectele partenerilor noștri.

Identificarea candidaților prin canale online și offline

Folosind instrumente digitale proprii (chat bots, funcții de căutare și potrivire, baza de date Adecco de candidați etc.), platforme externe (Facebook, OLX, marketing automation, portaluri de joburi locale etc.), dar și publicitate outdoor, reușim să descoperim cât mai mulți candidați interesați de noua oportunitate de job.

Interviul telefonic

Prima discuție are loc în cadrul unui interviu telefonic, timp în care validăm interesul candidatului, prezentăm rolul pentru care îl contactăm și validăm experiența anterioară.

Interviul față în față

În funcție de prima discuție, ajungem să cunoaștem mai bine candidatul în timpul unui interviu în persoană (la unul dintre sediile Adecco) sau virtual (online).

Evaluarea

Această etapă implică validarea abilităților și competențelor candidatului, în funcție de cerințele specifice agreate cu partenerul unde își va desfășura activitatea viitorul angajat.

Trimiterea listei scurte

În această etapă, partenerii noștri vor primi lista cu cei mai potriviți candidați pentru pozițiile deschise.

Feedback din partea partenerului

Partenerul ne indică candidații cei mai potriviți pentru misiune.

Realizarea formalităților de angajare (medicina muncii, SSM și semnarea contractului de muncă temporară cu Adecco)

Consultanții noștri ghidează candidații în tot procesul de angajare formală, de la programarea pentru medicina muncii și până la semnarea contractului de muncă temporară.

Solicitarea de feedback

După o perioadă de timp convenită de comun acord, consultanții Adecco revin către partener și către noul angajat. Suntem foarte interesați de nivelul de satisfacție al ambelor părți și de lucrurile care pot fi îmbunătățite ulterior.

Expertiză certificată

FAQ

Ce este munca temporară?

Munca temporară reprezintă forma legală de angajare prin care un salariat temporar este pus la dispoziţia utilizatorului pentru a lucra temporar, sub supravegherea şi conducerea acestuia, pentru executarea unei sarcini precise şi cu caracter temporar.

Ce este un angajat temporar?

Un angajat temporar este persoana care a încheiat un contract de muncă temporară cu un agent de muncă temporară, în vederea punerii sale la dispoziţia unui utilizator pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia din urmă.

Ce este contractul de muncă temporară?

Contractul de muncă temporară este un contract individual de muncă ce se încheie în scris între agentul de muncă temporară și salariatul temporar, pe durata unei misiuni.

Ce este contractul individual de muncă?

Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu.

Ce este misiunea de muncă temporară?

Aceasta reprezintă perioada în care salariatul temporar este pus la dispoziţia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia, pentru executarea unei sarcini precise şi cu caracter temporar.

Solicită oferta de servicii personalizată

Sunt de acord ca Adecco România/ Adecco Resurse Umane şi afiliații săi să poată folosi detaliile mele pentru a-mi transmite informaţii despre serviciile acestora (inclusiv locuri de muncă disponibile, invitații la evenimente sau sondaje de opinie, buletine informative etc.), prin poştă, poştă electronică, SMS, MMS, telefon, medii de socializare, notificări tip push în aplicaţii şi prin alte mijloace. Înţeleg că pot să renunţ la această opţiune în orice moment.