Ultima actualizare: Aprilie 1, 2024

 Bun venit la Adecco Resurse Umane S.R.L./Adecco Romania S.R.L/Adecco IT Outsourcing S.R.L. Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu dumneavoastră pentru a vă ajuta să vă dezvoltați în continuare cariera.

Această notificare de confidențialitate („Notificare de confidențialitate”) descrie ce informații cu caracter personal colectăm de la dumneavoastră, cum le colectăm, le folosim și le prelucrăm și cum, făcând acest lucru, ne respectăm obligațiile legale față de dvs. Confidențialitatea dumneavoastră este importantă pentru noi și ne angajăm să vă protejăm și să vă protejăm drepturile de confidențialitate a datelor. Știm că acest document este lung, dar vă rugăm să citiți cu atenție această Notificare de confidențialitate.

Există un cuprins mai jos, astfel încât să puteți accesa direct secțiunile relevante dacă preferați astfel.

Clarificări legate de câțiva termeni

În primul rând, trebuie să fim clari cu privire la modul în care folosim anumite cuvinte în această Notificare de confidențialitate.

Poate părea evident, dar în această Notificare de confidențialitate, veți fi denumit(ă) „Candidat” sau „Dumneavoastră”.

Când vorbim despre „noi” sau „Societate” ne referim la Adecco Resurse Umane S.R.L./Adecco Romania S.R.L.. Avem sediul social la Șoseaua Pipera nr.42, etaj 2, București sector 2 si la Adecco IT Outsourcing S.R.L. cu sediul social la Str. Gheorghe Lazăr, nr. 24, etajul 1, SAD 10 – Fructus Plaza Building, Jud. Timis, Mun. Timisoara. Societatea face parte din Adecco Group AG (Adecco Group) cu sediul central la Bellerivestrasse 30, 8008 Zurich, Elveția, cel mai mare furnizor de servicii de resurse umane din lume. Prin diferitele sale societăți și linii de afaceri, Grupul Adecco oferă mai multe activități de RU (Resurse Umane), cum ar fi angajare de personal, detașare, servicii de salarizare, recrutare și selecție, soluții de testare, tranziție în carieră, dezvoltare de talente, formare și educație, plasare și mobilitate internațională („Activitățile noastre‘).

Pentru a desfășura Activitățile noastre, Societatea utilizează mai multe sisteme IT. În unele cazuri, Societatea furnizează un Portal de autoservire („Portal”) pentru candidații/personalul săi. Portalul vă permite să căutați și să aplicați pentru locuri de muncă pe care Societatea și societățile sale surori le promovează, care se potrivesc cu interesele, abilitățile și/sau experiența dumneavoastră, în locațiile în care v-ați exprimat interesul de a lucra.

În cele din urmă, această Notificare de confidențialitate se referă la modul în care vă procesăm informațiile ca persoană fizică. Nu este vorba despre modul în care procesăm informațiile despre societăți (deși uneori cele două se suprapun). Acest tip de informații este uneori numit „informații cu caracter personal”, „informații de identificare personală” sau „IIP”. În această Notificare de confidențialitate folosim termenul „informații cu caracter personal” sau „date”.

Ce informații cu caracter personal colectează și utilizează Societatea?

Colectăm și folosim informații cu caracter personal pentru a oferi cele mai bune oportunități de angajare posibile, care sunt adaptate pentru dumneavoastră, pe care le-am grupat după cum urmează:

a) Datele de identitate înseamnă numele dumneavoastră, numele de utilizator, funcție, locul nașterii și documentele care dovedesc identitatea dumneavoastră.

b) Datele de contact înseamnă adresa dumneavoastră de facturare, adresa de livrare, adresele de e-mail și numerele de telefon.

c) Datele privind calificările și experiența de lucru înseamnă CV-ul sau resume-ul dumneavoastră, detalii despre educația dumneavoastră, cursurile de formare pe care le-ați urmat și stagiile de practică, documente care dovedesc dreptul dumneavoastră la muncă și orice alte informații pe care le-ați enumerat în CV sau resume-ul dumneavoastră, fotografii și videoclipuri cu prezența dumneavoastră la un interviu video sau instruire.

d) Datele din rețelele sociale virtuale înseamnă datele dumneavoastră de profil pe rețelele de socializare, cum ar fi LinkedIn și alte informații pe care le faceți publice sau pe care ni le partajați în alt mod de pe rețelele sociale.

e) Date tehnice înseamnă adresele de protocol de internet (IP) de la care accesați Portalul și produsele și serviciile noastre sau ale altora, module cookie-uri (așa cum sunt stabilite în Politica privind cookies), datele dumneavoastră de conectare (cum ar fi ora, data și durata), tipul de browser și versiunea pe care o utilizați pentru a accesa pagina de internet, aplicațiile și produsele și serviciile noastre sau ale altora, setările de fus orar ale dispozitivului dumneavoastră și locația dispozitivului dumneavoastră, tipurile și versiunile de plug-in de browser pe care le utilizați pentru a accesa portalul și paginile noastre de internet sau ale altora, aplicațiile și produsele și serviciile, sistemul de operare și tipul de platformă al dispozitivului pe care îl utilizați și alte tehnologii de pe dispozitivele pe care le utilizați pentru a accesa Portalul, aplicațiile noastre, pagina de internet, produsele și serviciile, datele despre sediu, inclusiv CCTV și sistemele de intrare.

f) Datele privind apelurile telefonice includ numărul de la care ați vorbit cu noi, ora, data și durata acelui contact.

g) Datele de profil înseamnă numele dumneavoastră de utilizator și parola, interesele, preferințele, feedbackul și răspunsurile la sondaj.

h) Datele de comunicare de marketing înseamnă informații despre modul în care răspundeți la e-mail, sms, telefon și alte campanii de marketing.

În unele cazuri, informațiile cu caracter personal pe care le colectăm vor include și „categorii speciale de date” (cunoscute și ca „informații sensibile”), noi numim aceste Date Sensibile (i). Acestea pot include (după caz) detalii despre orice dizabilități și orice adaptări pe care ar trebui să le facem pentru dumneavoastră la locul de muncă, precum și date despre cazierul judiciar, în fiecare caz atunci legea impune acest lucru.

În funcție de circumstanțele relevante și de legile și cerințele locale aplicabile, este posibil să colectăm unele dintre informațiile enumerate mai sus pentru a ne permite să vă oferim oportunități de angajare care sunt adaptate circumstanțelor și intereselor dumneavoastră.

De ce procesăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal și cât timp le păstrăm?

Scopul prelucrării Tipul de date Temei juridic pentru prelucrarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal Perioada de păstrare
Furnizarea serviciilor noastre prin găsirea de locuri de muncă/misiuni potrivite pentru care să aplicați, ajutându-vă cu pregătire sau facilitând procesul de aplicare pentru locuri de muncă/misiuni. Aceasta include trimiterea CV-ului dumneavoastră către potențialii angajatori pentru luarea în considerare de către aceștia și informarea dumneavoastră cu privire la viitoarele oportunități de lucru prin e-mail, telefon, poștă și/sau alte metode de comunicare. a) Date de identitate;

b) Date de contact;

c) Date despre calificări și experiență de lucru;

d) Datele mediile sociale virtuale;

g) Date de profil;

Executarea unui contract sau luarea de măsuri înainte de încheierea unui contract Până la 2 ani de la ultima activitate (ultima cerere de angajare, interviu, apel telefonic sau evaluare) în Portal.

 

Pentru a vă oferi serviciile noastre prin evaluarea și selectarea sau respingerea cererii dumneavoastră de angajare, inclusiv, de exemplu, stabilirea și desfășurarea interviurilor. a) Date de identitate;

b) Date de contact;

c) Date despre calificări și experiență de lucru;

d) Datele mediile sociale virtuale;

g) Date de profil;

Executarea unui contract sau luarea de măsuri înainte de încheierea unui contract Până la 2 ani de la ultima activitate (ultima cerere de angajare, interviu, apel telefonic sau evaluare) în Portal.
Pentru a vă oferi serviciile noastre prin evaluarea rezultatelor acestora și așa cum este necesar altfel în procesele de recrutare, inclusiv recrutarea finală a) Date de identitate;

b) Date de contact;

c) Date despre calificări și experiență de lucru;

d) Datele mediile sociale virtuale;

g) Date de profil;

Executarea unui contract sau luarea de măsuri înainte de încheierea unui contract Până la 2 ani de la ultima activitate (ultima cerere de angajare, interviu, apel telefonic sau evaluare) în Portal.
Pentru a executa orice adaptări de care aveți nevoie la locul de muncă. a) Date de identitate

i) Date sensibile

– Semnarea unui contract sau luarea de măsuri înainte de încheierea unui contract în cazul în care am convenit cu dumneavoastră să oferim adaptări la locul de muncă care nu sunt reglementate de legile locale;

– Respectarea obligațiilor legale, cum ar fi obligațiile legale privind munca, discriminarea și handicapul

În termen de 6 luni de la ultima activitate (ultima cerere de angajare, interviu, apel telefonic sau evaluare) în Portal.

 

Pentru a vă trimite marketing direct, de exemplu, prin e-mail, mesagerie sau telefon. a) Date de identitate

b) Date de contact

Consimțământ Atâta timp cât ați optat pentru a primi marketingul nostru.
Pentru a dezvolta, testa și îmbunătăți în continuare pagina noastră de internet/portalul nostru sau alte sisteme/procese existente sau noi pentru a vă servi mai bine. e) Date tehnice

g) Date de profil;

Îndeplinirea intereselor noastre legitime de a ne îmbunătăți sistemele Până la 6 luni ani de la ultima dumneavoastră activitate (ultima cerere de angajare, interviu, apel telefonic sau evaluare) în Portal.
Pentru a depana problemele tehnice ale apelurilor din rețelele noastre. a) Date de identitate

b) Date de contact

e) Date tehnice

f) Date privind apelurile telefonice

Îndeplinirea intereselor noastre legitime de a face față problemelor tehnice care ne afectează afacerea Până la 6 luni de la remedierea problemei tehnice
Efectuarea studiilor și cercetărilor statistice și analitice. De exemplu, pentru a compara eficiența plasării noastre de candidați între diferite sectoare de afaceri și arii geografice și pentru a căuta să identificăm factorii care pot influența orice diferențe pe care le identificăm. e) Date tehnice

g) Date de profil;

h) Date de comunicări de marketing

Îndeplinirea intereselor noastre legitime de a ne îmbunătăți și dezvoltare afacerile Până la 2 ani de la ultima activitate (ultima cerere de angajare, interviu, apel telefonic sau evaluare) în Portal.
Transferarea  datelor către terți, inclusiv catre membrii Adecco Group, în conformitate cu sectiunea 7 de mai jos. Orice categorie de date enumerate mai sus, după caz – Îndeplinirea intereselor noastre legitime de a furniza servicii și de a subcontracta acele servicii către terți sau in cazul unei tranzactii comerciale

– indeplinirea unui contract sau parcurgerea pasilor premergatori semnarii unui contract

– Consimtamant

– Respectarea legislatiei sau implementarea cerintelor din partea autoritatilor publice competente

Până la 2 ani de la ultima dumneavoastră activitate (ultima cerere de angajare, interviu, apel telefonic sau evaluare) în Portal și orice perioadă suplimentară necesară conform obligațiilor legale locale aplicabile
Conformarea cu obligațiile legale. Orice categorie de date enumerate mai sus, după caz Respectarea obligațiilor legale, cum ar fi păstrarea evidențelor în scopuri fiscale sau furnizarea de informații unui organism public sau unei agenții de aplicare a legii. Până la 10 ani de la ultima dumneavoastră activitate (ultima cerere de angajare, interviu, apel telefonic sau evaluare) în Portal și orice perioadă suplimentară necesară conform obligațiilor legale locale aplicabile
Pentru a promova securitatea și protecția persoanelor, spațiilor, sistemelor și bunurilor. a) Date de identitate

e) Date tehnice

i) Date sensibile

Îndeplinirea intereselor noastre legitime pentru a ne asigura că afacerea noastră (și oamenii care lucrează în ea) sunt în siguranță și securitate. Până la 1 lună de la ultima vizită la sediul nostru
Pentru a monitoriza conformitatea cu politicile și procedurile interne. a) Date de identitate

g) Date de profil;

 

Îndeplinirea intereselor noastre legitime pentru a ne asigura că politicile și procedurile noastre sunt respectate Până la 3 ani de la ultima activitate
Administrarea comunicațiilor și altor sisteme utilizate de Grupul Adecco (inclusiv bazele de date interne de contact). a) Date de identitate

b) Date de contact

e) Date tehnice

f) Date privind apelurile telefonice

h) Date de comunicări de marketing

Îndeplinirea intereselor noastre legitime pentru a ne asigura că sistemele noastre funcționează corect Atâta timp cât ați optat pentru a primi marketingul nostru.
Pentru a investiga sau a răspunde incidentelor și reclamațiilor. a) Date de identitate

b) Date de contact

f) Date privind apelurile telefonice

i) Date sensibile

 

– Respectarea obligațiilor legale, cum ar fi dreptul muncii

– Îndeplinirea intereselor noastre legitime de a rezolva orice incidente și reclamații conform procedurilor noastre interne

Până la 3 ani de la incident sau plângere sau mai mult dacă există acțiuni legale.
Promovarea internă a sesiunilor de training care au avut loc și utilizarea conținutului acestora, marketingul sesiunilor similare intern și extern către terți. a) Date de identitate

b) Date de contact

h) Date de comunicări de marketing

– Îndeplinirea intereselor noastre legitime (atunci când sunt interne) pentru a ne instrui candidații și a ne dezvolta ofertele pentru clienți

– Consimțământ (când este către terți)

Până la 3 ani de la ultima activitate
Participarea la orice achiziție sau vânzare potențială sau reală, sau asociere în participație, a unei afaceri sau societăți întregi sau a unei părți a acesteia, la care orice membru al Grupului Adecco dorește să participe. Orice categorie de date enumerate mai sus, după caz Îndeplinirea intereselor noastre legitime de a promova creșterea și dezvoltarea Grupului Adecco Până la 2 ani de la ultima activitate

Cum colectăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal?

Informațiile cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră provin din formularele de aplicare sau din alte materiale pe care ni le trimiteți, din interacțiunile dumneavoastră cu noi și alții ca parte a aplicației  dumneavoastră.

În unele cazuri, vom colecta și informații cu caracter personal indirect de la terți, cum ar fi de la agențiile de recrutare cu care lucrăm, alte entități din Grupul Adecco, dacă ne-ați transferat de la acea entitate Adecco, furnizori de verificare a antecedentelor sau din surse disponibile public, cum ar fi precum LinkedIn și Twitter, în conformitate cu legea aplicabilă.

Trebuie să ne oferiți informațiile cu caracter personal pe care le solicităm?

Nu sunteți obligat să ne furnizați informațiile dumneavoastră cu caracter personal, dar nu ne-ar fi posibil să lucrăm cu dumneavoastră sau să vă oferim serviciile noastre, dacă nu ne furnizați un minim necesar pentru a evalua dacă sunteți adecvat pentru o poziție în cadrul organizației noastre. De asemenea, acest lucru poate limita Serviciile pe care le puteți primi de la noi dacă, în unele cazuri, alegeți să ne furnizați informații cu caracter personal limitate.

Folosim inteligența artificială?

Da, folosim uneori inteligența artificială (IA). Cu toate acestea, nu folosim informațiile dumneavoastră cu caracter personal în nicio luare automată a deciziilor (o decizie luată exclusiv prin crearea și aplicarea de tehnologii fără nicio intervenție umană) sau profilare (prelucrarea informațiilor cu caracter personal cu o serie de tehnologii care reduc intervenția umană pentru a evalua anumite condiții despre un individ) care produce un efect juridic sau un efect similar semnificativ asupra dumneavoastră.

Utilizăm o gamă largă de tehnologii pentru a vă analiza datele. În toate cazurile, există întotdeauna o intervenție umană în aceste procese, deoarece folosim aceste instrumente pentru a sprijini factorii noștri de decizie umani experți.

Folosim sisteme/procese automatizate cu condițiile descrise în paragraful anterior pentru a ne ajuta personalul să gestioneze volume mari de date sau aplicații și am putea folosi IA (de exemplu, învățarea automată, abordări bazate pe logică sau cunoștințe și statistică) pentru a vă oferi dumneavoastră și clienților noștri, serviciile pe care ni le solicitați. Deși folosim sisteme de IA, toate deciziile care vă pot afecta sunt luate de recrutorii noștri instruiți. În consecință, aceste sisteme IA nu au efect juridic.

De exemplu, atunci când clienții noștri caută candidați pentru locuri de muncă, putem efectua o căutare în listele noastre de candidați folosind abordări bazate pe învățarea automată, logica sau cunoștințe și statistică care utilizează atribute precum denumirea postului, disponibilitatea, setul de abilități, evaluarea. scoruri și locații, pentru a alcătui o listă scurtă care afișează o listă de candidați care prezintă cea mai ridicate probabilitate de a îndeplini cerințele clientului.

Transferăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal către terți?

După cum s-a menționat mai sus, de obicei dezvăluim informațiile dumneavoastră cu caracter personal către terți Acest lucru se face pentru a îndeplini scopurile mai susmenționate. Facem acest lucru în următoarele circumstanțe:

• Furnizorilor noștri. De exemplu, vom angaja un furnizor care să efectueze lucrări administrative și operaționale în sprijinul relației noastre cu dumneavoastră. Furnizorul(ii) se va/vor angaja să respecte obligațiile contractuale și alte obligații legale de a păstra confidențialitatea datelor dumneavoastră și de a vă respecta confidențialitatea și va/vor avea acces doar la datele de care are/au nevoie pentru a-și îndeplini funcțiile; furnizorii relevanți sunt de obicei furnizori IT (care găzduiesc sau susțin sistemele noastre IT, inclusiv informații despre dumneavoastră), societăți de administrare a spațiilor (care au grijă de securitatea fizică a clădirilor noastre și, prin urmare, trebuie să știe despre dumneavoastră pentru a permite accesul la clădirile noastre) și furnizori de servicii financiare și de gestiune contabilă (care trebuie să se ocupe de detaliile candidaților pentru a procesa conturile plăți și încasări).
De asemenea, angajăm furnizori care oferă servicii și soluții de tehnologie IT, care ar putea include interviuri video și instrumente de evaluare a competențelor. Această categorie de terți, localizați în țări din UE și din afara UE, include:
o Agenții de verificare a antecedentelor
o Agenții de recrutare
o Sisteme IT, infrastructură, întreținere, consultanță, furnizori de asistență
o Webmasteri
o Agenții de marketing și sondaje
o Furnizori de formare profesională

• Membrilor Grupului Adecco și afiliaților acestora („Membrii Grupului Adecco”) în sau în afara Uniunii Europene. O listă a țărilor în care activăm este disponibilă pe pagina noastră de internet la adresa www.adeccogroup.com/worldwide-locations. Informațiile dumneavoastră vor fi partajate acestora din diferite motive:
o informațiile sunt partajate cu membrii The Adecco Group care furnizează funcții IT pentru societățile Grupului Adecco din întreaga lume in interesul nostru legitim; acele funcții IT sunt localizate printre altele în Republica Cehă, Franța, Grecia, România, Slovenia, Spania.
o informațiile sunt, de asemenea, partajate cu Membrii Grupului Adecco din întreaga lume (inclusiv entitățile juridice dobândite în urma colectării informațiilor) în scopurile descrise anterior sau pentru a vă propune oferte adaptate profilului dumneavoastră în cazul în care v-ați dat consimtamantul in vederea transferului de date in cadrul Adecco Group astfel incat sa va putem oferi oportunități locale sau internaționale în acea piață.

• Clienților noștri/potențialilor angajatori. Vom partaja datele dumneavoastră cu clienții noștri care oferă locuri de muncă/misiuni de care ați putea fi interesat sau care sunt interesați de profilul dumneavoastră, in baza contractelor incheiate sau in cadrul pasilor premergatori semnarii unui contract. Ei au obligații contractuale și alte obligații de confidențialitate în legătură cu datele dumneavoastră față de noi și față de dumneavoastră.

• Autorităților guvernamentale sau de aplicare a legii. Vom partaja datele dumneavoastră autorităților guvernamentale, poliției, autorităților de reglementare sau agențiilor de aplicare a legii dacă, la discreția noastră, considerăm că suntem obligați sau autorizați legal să facem acest lucru sau ar fi prudent să facem acest lucru.

• Potențialilor vânzători sau cumpărători și consilierilor acestora. Ca parte a verificărilor referitoare la (sau implementarea) unei fuziuni, achiziții sau alte tranzacții comerciale, este posibil să fie nevoie să dezvăluim datele dumneavoastră potențialului vânzător sau cumpărător și consilierilor acestora.

Vă transferăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal în afara țării dumneavoastră?

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate și prelucrate în una sau mai multe alte țări, în cadrul sau în afara Uniunii Europene sau Elveția. O listă completă a țărilor în care activăm este disponibilă pe pagina noastră de internet la adresa www.adeccogroup.com/worldwide-locations.

Vom transfera date numai acelor părți menționate în secțiunea 7 de mai sus care se află în afara Spațiului Economic European, Regatul Unit sau Elveția:
• către țările pe care Comisia Europeană, Comisarul pentru Informații din Regatul Unit sau Comisarul Federal Elvețian pentru Protecția Datelor și Informațiilor le consideră că vă oferă un nivel adecvat de protecție în conformitate cu articolul 45 din GDPR din Regatul Unit și UE sau cu articolul 6 din Legea federală elvețiană privind protecția datelor ( Articolul 16 Legea revizuită) (o listă a acestor țări este disponibilă aici: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en) și aici: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/datenschutz/handel-und-wirtschaft/uebermittlung-ins-ausland.html (Elveția) sau;

• în cazul în care Grupul Adecco a pus în aplicare măsuri de protecție adecvate pentru a încerca să păstreze confidențialitatea informațiilor dumneavoastră (pentru care folosim de obicei una dintre formele de contracte de transfer de date aprobate de Comisia Europeană, Biroul Comisarului pentru Informații (ICO) pentru Regatul Unit sau Comisarul federal elvețian pentru protecția datelor și informațiilor ale căror copii sunt disponibile aici: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en; aici: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/international-data-transfer-agreement-and-guidance/) și aici: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/datenschutz/handel-und-wirtschaft/uebermittlung-ins-ausland.html (Elveția). Acestea sunt aprobate de Comisia Europeană, Comisarul pentru informații din Regatul Unit, Comisarul federal elvețian pentru protecția datelor și informațiilor în conformitate cu articolul 46 din GDPR al UE și Regatul Unit și articolul 6 din Legea federală elvețiană privind protecția datelor (articolul 16 din Legea revizuită).

Puteți solicita informații suplimentare în acest sens și puteți obține o copie a garanției relevante, contactându-ne folosind detaliile de mai jos.

Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la informațiile dumneavoastră cu caracter personal?

În conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor, aveți următoarele drepturi:

  • Dreptul de a accesa și de a obține o copie a informațiilor dumneavoastră cu caracter personal

Aveți dreptul să solicitați confirmarea dacă prelucrăm oricare dintre informațiile dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care acesta este cazul, aveți dreptul de a accesa unele dintre informațiile dumneavoastră cu caracter personal (prin intermediul Portalului) și la anumite informații despre modul în care sunt prelucrate. În unele cazuri, ne puteți cere să vă oferim o copie electronică a informațiilor dumneavoastră. În unele circumstanțe limitate, aveți, de asemenea, dreptul de a solicita să transferăm („portare”) informațiile dumneavoastră cu caracter personal, ceea ce înseamnă că le vom furniza unei terțe părți la cererea dumneavoastră.

  • Dreptul de a vă corecta informațiile cu caracter personal

Dacă puteți demonstra că informațiile cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră nu sunt corecte, puteți cere ca aceste informații să fie actualizate sau corectate în alt mod. Vă încurajăm să accesați Portalul de autoservire acolo unde este posibil și să vă actualizați direct informațiile cu caracter personal.

  • Dreptul de a fi uitat sau de a șterge informații cu caracter personal

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a solicita ștergerea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal. Puteți face o astfel de solicitare în orice moment și vom evalua dacă cererea dumneavoastră ar trebui să fie onorată, cu toate acestea, acest drept este supus oricăror drepturi sau obligații legale în cazul în care trebuie să păstrăm datele. Pentru situațiile în care, în conformitate cu legea, stabilim că cererea dumneavoastră de a vă șterge informațiile cu caracter personal trebuie să fie acceptată, vom face acest lucru fără întârzieri nejustificate. Vă rugăm să rețineți că, odată ce datele dumneavoastră sunt șterse, este posibil ca Societatea să nu vă poată furniza servicii. Dacă doriți să vă reînregistrați din nou la Societate, va trebui să vă reintroduceți datele.

  • Dreptul de a restricționa sau de a vă opune prelucrării informațiilor dumneavoastră cu caracter personal

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării informațiilor dumneavoastră cu caracter personal sau de a vă opune anumitor prelucrări ale acestora din motive legate de situația dumneavoastră particulară.

  • Dreptul de a retrage consimțământul

Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment în cazul în care ne bazăm pe consimțământ pentru a vă prelucra informațiile cu caracter personal. Cu toate acestea, acest lucru nu va afecta legalitatea vreunei prelucrări efectuate înainte de a vă retrage consimțământul. Dacă vă retrageți consimțământul, este posibil să nu vă putem oferi anumite produse sau servicii. Vă vom informa dacă acesta este cazul în momentul în care vă retrageți consimțământul.

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să folosiți formularul nostru făcând click aici.

În cele din urmă, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de protecție a datelor din locul în care locuiți sau lucrați sau în locul în care credeți că a apărut o problemă în legătură cu informațiile dumneavoastră cu caracter personal.

Care este situația securității datelor atunci când folosim sistemele noastre?

Sunteți responsabil pentru păstrarea în siguranță a datelor dumneavoastră de conectare la Portal, în special a parolei pe care v-am dat-o sau pe care ați ales-o. Aceste date de conectare sunt menite a fi utilizate de către dumneavoastră. Nu aveți permisiunea de a partaja datele de acces și alte detalii de cont cu nicio altă persoană.

Cum gestionăm modificările aduse acestei Notificări de confidențialitate?

Termenii acestei notificări de confidențialitate se pot schimba la anumite intervale de timp. Vom publica orice modificări semnificative ale acestei Notificări de confidențialitate prin informări adecvate fie pe această pagină de internet, fie contactându-vă folosind alte canale de comunicare.

Contact

În cazul în care:

  • aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Notificare de confidențialitate,
  • ați dori mai multe informații despre modul în care vă protejăm informațiile (de exemplu, când le transferăm în afara țării dumneavoastră) sau
  • doriți să contactați responsabilul cu protecția datelor (DPO) al grupului Adecco sau responsabilul local de confidențialitate,

vă rugăm să trimiteți un e-mail responsabilului local de confidențialitate la gdpr.romania@adecco.com.

Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile legate de informațiile dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să completați acest formular: https://www.adecco.ro/formular-solicitari-date-personale/