INFORMARE PRIVIND DATELE PERSONALE ALE TERȚILOR
(membrii de familie și persoane de contact în caz de urgență, aferente salariaților)

Adecco România SRL/Adecco Resurse Umane SRL (denumite în continuare „Adecco”, „Compania”, „noi”)  companii ale Grupului Adecco, cu sediul social în Șoseaua Pipera nr 42, etaj 2, sector 2, București, în calitate de operatori de date, în temeiul articolului 14  din Regulamentul Europa  nr. 2016/679, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (denumit în continuare„GDPR”), furnizează informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Această Informare privind datele personale ale terților (membrii de familie și persoane de contact în caz de urgență, aferente salariaților) (denumită în continuare „Informare”) descrie drepturile dvs. de confidențialitate în ceea ce privește datele personale pe care le procesăm, precum și măsurile pe care le luăm pentru a le proteja. Ştim că această Informare se întinde pe mai multe pagini, dar vă rugăm să o citiţi cu atenţie.

Sursa și categoria datele cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate de angajatul Adecco, în calitate de persoană de contact în caz de urgență, și/sau persoană aflată în întreținere, sunt prelucrate de către Operatorul de date.  În mod specific, aceasta se referă la următoarele categorii de date cu caracter personal:

  • Pentru persoana de contact în caz de urgență: numele și prenumele, numărul de telefon și adresa;
  • Pentru persoanele aflate în întreținere: numele și prenumele, calitatea persoanei, CNP.

Scopul și temeiul juridic al prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate de către Operatorul de date în următoarele scopuri:

1) Pentru a vă contacta în situații de nevoie sau de urgență care implică angajatul Adecco. Pentru aceasta temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentat de protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice în sensul articolului 6 litera (d) din GDPR.

si/sau

2) pentru acordarea deducerilor suplimentare în cazul în care sunteți persoană aflată în întreținere/CO-asigurat. Pentru aceasta temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este indeplinirea unei obligatii legale a operatorului.

Transferul datelor cu caracter personal în străinătate.

Datele dumneavoastră pot fi transferate şi procesate în una sau mai multe ţări, în interiorul sau în afara Uniunii Europene. O listă completă a ţărilor în care noi operăm este disponibilă la funcţia „alegeţi ţara dumneavoastră” de pe website-ul nostru: www.adecco.com.

Noi vom transfera datele dumneavoastră doar în ţările din afara UE în care Comisia Europeană crede că vă oferă un nivel corespunzător de protecţie (o listă cu aceste ţări este disponibilă aici: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), sau unde Grupul Adecco a implementat dispozitive de securitate corespunzătoare pentru a păstra confidenţialitatea informaţiilor dumneavoastră pentru care noi folosim de obicei una din formele de contracte de transfer de date aprobate de Comisia Europeană, formulare care sunt disponibile aici:  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm).

Domeniul de aplicare al comunicării datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de către angajații și colaboratorii Operatorului de date, în calitate de subiecți desemnați să îndeplinească sarcini și funcții legate de prelucrare și/sau de către persoane autorizate să proceseze (cum ar fi persoanele responsabile).

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi comunicate persoanelor care operează în calitate de operatori de date, cum ar fi, de exemplu, autoritățile de supraveghere și control și orice entitate publică, o companie a grupului din care face parte Operatorul de date în scopuri administrative interne.

În cele din urmă, datele dumneavoastră pot fi prelucrate, de asemenea, în numele Operatorului de date, de către persoane desemnate ca procesatori de date, cum ar fi, de exemplu, companiile din grup pentru servicii infragroup, companiile care furnizează servicii IT.

Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal care au fost furnizate pentru a vă contacta în caz de urgență vor fi păstrate pe întreaga durată a contractului dintre angajatul Adecco și Operatorul de date. După această perioadă, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse. Datele cu caracter personal care au fost furnizate pentru acordarea deducerilor suplimentare în cazul în care sunteți persoană aflata în întreținere/co-aigurat vor fi păstrate timp de 50 de ani.

Drepturile dumneavoastră

  • Dreptul de a accesa și de a obține o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal

Aveți dreptul să cereți confirmarea dacă prelucrăm oricare dintre informațiile dumneavoastră cu caracter personal. Dacă acesta este cazul, aveți dreptul de a accesa unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal (prin intermediul portalului) și anumite informații în legătură cu modul în care sunt prelucrate. În unele cazuri, puteți să ne cereți să vă furnizăm o copie electronică a datelor dumneavoastră. În anumite situații limitate, aveți de asemenea dreptul de a cere portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ceea ce înseamnă că le vom furniza unui terț, la cererea dumneavoastră.

  • Dreptul de a corecta datele dumneavoastră cu caracter personal

Dacă puteți să demonstrați că datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră nu sunt corecte, puteți să cereți ca aceste informații să fie actualizate sau corectate în alt mod.  Vă recomandăm să accesați portalul self-service unde puteți să actualizați direct datele personale.

  • Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat

În anumite situații, aveți dreptul de a cere ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse. Puteți în orice moment să adresați o astfel de cerere și Adecco va evalua dacă aceasta trebuie să fie aprobată, totuși, acest drept este supus altor drepturi sau obligații legale pe care le avem prin care trebuie să păstrăm anumite date. Pentru situațiile în care se respectă legea, stabilim dacă cererea dumneavoastră de a vi se șterge datele personale trebuie să fie aprobată, iar Adecco va face acest lucru fără o întârziere nejustificată. Nu uitați că după ce datele sunt șterse, compania nu mai poate să vă furnizeze servicii. Dacă doriți să vă înregistrați din nou, va trebui să reintroduceți datele.

  • Dreptul la restricționare

În anumite situații, aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Însă, în unele situații, această restricționare a prelucrării poate să limiteze serviciile pe care le primiți de la noi.

  • Dreptul la opoziție

În măsura în care prelucrarea de către companie a datelor dumneavoastră se bazează pe interesul legitim al companiei (și nu pe alte motive ale prelucrării) sau are legătură cu marketingul direct, aveți dreptul de opoziție față de prelucrarea de către companie a datelor, cu trimitere la situația dumneavoastră specială.

Dacă doriți să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor, folosiți formularul de solicitari pentru a trimite o cerere [link aici: https://www.adecco.ro/formular-solicitari-date-personale/] sau ne puteți trimite un e-mail la gdpr.romania@adecco.com. Atunci când ne trimiteți un e-mail pentru a vă exercita drepturile, Compania va trebui să vă identifice înainte de a continua cu cererea.

În final, aveți dreptul de a face o reclamație la autoritatea pentru protecția datelor din zona în care trăiți sau munciți sau din locul în care credeți că a apărut o problemă legată de datele dumneavoastră. 

Termenii acestei Informari se pot schimba din când în când. Vom publica orice modificări semnificative la această Informare prin anunțuri pe pagina principală a site-ului web/portalului nostru, pe www.adecco.ro, fie prin contactarea dumneavoastră folosind alte canale de comunicare (email, telefon etc).

Echipa Adecco