Ultima actualizare: Jan 1, 2023

Acești termeni de utilizare („Termenii de utilizare”) vă spun regulile de utilizare a site-ului web adecco.ro operat de Adecco Romania S.R.L./Adecco Resurse Umane S.R.L, cu sediul social pe Șoseaua Pipera nr. 42, etaj 2 sector 2, București (în continuare denumit „Adecco”, „noi” sau „nouă”), inclusiv conținutul pus la dispoziție prin intermediul acestui site web („Site-ul”).

Există un cuprins mai jos, astfel încât să puteți merge direct la secțiunile relevante dacă preferați astfel.

Acceptarea acestor Termeni de utilizare

Prin utilizarea site-ului web („dumneavoastră”), confirmați că acceptați Termenii de utilizare în vigoare la momentul vizitei dumneavoastră pe site-ul web și sunteți de acord să respectați acești Termeni de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare, nu trebuie să utilizați site-ul nostru web. Vă recomandăm să imprimați sau să descărcați o copie a acestor termeni pentru o consultare ulterioară.

Conținutul pe care vi-l punem la dispoziție prin intermediul site-ului web („Conținutul”) poate fi guvernat de condiții speciale suplimentare („Condiții speciale”) pe care le acceptați de fiecare dată când accesați un astfel de conținut. În cazul unui conflict sau inconsecvență între acești Termeni de utilizare și orice Condiții Speciale, Condițiile Speciale vor prevala asupra acestor Termeni de utilizare.

Acces la site-ul de internet

Accesul la site este permis temporar și ne rezervăm dreptul de a retrage sau de a modifica conținutul pe care îl oferim pe site fără notificare pentru a reflecta modificările aduse produselor noastre, serviciilor noastre, nevoilor utilizatorilor și priorităților noastre de afaceri.

Din când în când, este posibil să restricționăm accesul la unele părți ale site-ului web sau la întregul site web. Orice astfel de restricție va fi la discreția noastră exclusivă din orice motiv, inclusiv încălcarea Termenilor de utilizare, utilizarea site-ului în scopuri ilegale sau imorale sau încălcarea integrității, securității sau reputației site-ului sau pentru a ne permite să menținem, să îmbunătățim sau modifica site-ul web și/sau conținutul.

Nu garantăm că oferim acces continuu, neîntrerupt și securizat la Site și nu vom fi răspunzători dacă, din orice motiv, Site-ul este indisponibil, total sau parțial, în orice moment sau pentru orice perioadă.

Nu garantăm că aspectele funcționale ale site-ului web și/sau ale conținutului vor fi lipsite de erori sau că serverele care îl fac disponibil nu conțin viruși sau alte componente dăunătoare.

Utilizarea site-ului de internet

Sunteți liber să luați propriile decizii și sunteți singurul responsabil pentru modul în care utilizați site-ului.

Sunteți responsabil să faceți toate aranjamentele necesare pentru a avea acces la Site. De asemenea, sunteți responsabil pentru a vă asigura că toate persoanele care accesează site-ul prin conexiunea dumneavoastră la internet sunt la curent cu acești Termeni de utilizare și orice Condiții speciale aplicabile și că le respectă.

Dacă alegeți sau vi se furnizează un cod de identificare a utilizatorului, un nume de utilizator, o parolă sau orice altă informație ca parte a procedurilor noastre de securitate, trebuie să tratați aceste informații ca fiind confidențiale și nu trebuie să le dezvăluiți unei terțe părți. Avem dreptul de a dezactiva orice cod sau parolă de identificare a utilizatorului, fie că sunt alese de dumneavoastră fie că sunt alocate de noi, în orice moment, dacă în opinia noastră nu ați respectat oricare dintre prevederile acestor Termeni de utilizare.

Prin accesarea site-ului, sunteți de acord că nu veți efectua niciun act care ar putea afecta imaginea, interesele sau drepturile noastre sau pe cele ale oricăruia dintre afiliații noștri („Societățile Grupului Adecco”), sau care ar putea deteriora, face inutil sau supraîncărca site-ul, sau care pot împiedica, în orice mod, utilizarea normală a Site-ului de către alți vizitatori.

Implementăm măsuri de securitate rezonabile care sunt adecvate pentru a detecta existența virușilor. Cu toate acestea, trebuie să știți că măsurile de securitate existente pentru sistemele informatice de pe internet nu sunt în totalitate demne de încredere și că, prin urmare, nu putem garanta inexistența virușilor sau a oricăror alte elemente care ar putea cauza modificări sistemelor dumneavoastră informatice (hardware și software) sau datelor și fișierelor dumneavoastră conținute în sistemele dumneavoastră.

Nu trebuie să utilizați abuziv site-ul nostru prin introducerea cu bună știință de viruși, troieni, viermi, bombe logice sau alte materiale rău intenționate sau dăunătoare din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la site-ul nostru, la serverul pe care este stocat site-ul nostru sau la orice server, computer sau bază de date conectată la site-ul nostru. Nu trebuie să atacați site-ul nostru prin intermediul unui atac de refuzare a serviciului sau a unui atac de refuzare a serviciului distribuit.

Vom raporta orice astfel de încălcare autorităților competente de aplicare a legii și vom coopera cu acele autorități.

Conținut

Nu vom avea nicio obligație de a verifica acuratețea Conținutului și nu garantăm utilitatea, precizia, caracterul complet sau relevanța Conținutului și/sau că acest Conținut este actualizat. Excludem în mod expres orice și toate răspunderile pentru erori sau omisiuni în ceea ce privește conținutul și site-ul web, cu excepția cazului în care o astfel de răspundere decurge din frauda sau declarația noastră incorectă frauduloasă sau din orice deces sau vătămare corporală care apare din cauza neglijenței noastre.

Includerea Conținutului pe Site nu constituie în niciun fel furnizarea de servicii de personal sau orice alt fel de servicii. Adecco și Societățile Grupului Adecco exclud în mod expres orice fel de răspundere pentru deciziile luate de dumneavoastră pe baza Conținutului.

Excluderea unei relații de afaceri sau a unei oferte de investiții

Site-ul web nu are scopul de a stabili o relație de afaceri de niciun fel între dumneavoastră și noi.

Informațiile furnizate pe site-ul web nu constituie o ofertă sau o solicitare pentru achiziția sau cedarea, comercializarea sau orice tranzacție cu titluri de valoare Adecco. Nu ar trebui să vă bazați pe aceste informații pentru a lua decizii de investiții.

Drepturi de proprietate intelectuală

Întregul Conținut de pe Site este fie deținut de noi, fie este licențiat pentru utilizare de către noi. Tot ceea ce vedeți sau citiți pe site-ul web (cum ar fi imagini, fotografii, ilustrații, texte, clipuri video și alte materiale) este protejat la nivel mondial de drepturi de autor, design, mărci comerciale și alte legi privind proprietatea intelectuală.

Trebuie să respectați întotdeauna toate drepturile de proprietate intelectuală asupra site-ului web și a conținutului, indiferent dacă sunt deținute de noi, de oricare dintre Societățile Grupului Adecco sau de o terță parte. Nu trebuie să obțineți sau să încercați să obțineți niciun Conținut prin alte mijloace sau proceduri decât cele care v-au fost puse la dispoziție de către Website.

În nici un caz acești Termeni de utilizare sau utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web nu vă vor acorda niciun drept asupra site-ului sau a conținutului, altele decât cele prevăzute în acești Termeni de utilizare sau în orice Condiții speciale.

Prin urmare, vi se interzice în mod expres să efectuați orice reproducere, transformare, distribuție sau comunicare publică sau punerea la dispoziție, extragerea, reutilizarea, retrimiterea sau utilizarea în orice alt mod, prin orice mijloc sau procedură, a oricăror părți a site-ului web sau a conținutului, cu excepția cazurilor permise de acești Termeni de utilizare sau de orice Condiții speciale relevante, sau atunci când vi se permite să faceți acest lucru prin legea aplicabilă sau când a fost furnizată autorizarea explicită de către Grupul Adecco sau deținătorul drepturilor relevante.

Link-uri de pe site-ul nostru de internet și link-uri către site-ul nostru de internet

În cazul în care site-ul web conține link-uri către alte site-uri web și resurse furnizate de terți, aceste link-uri și resurse sunt furnizate doar pentru informarea dumneavoastră. Asemenea link-uri nu trebuie interpretate ca aprobare de către noi a acelor site-uri web legate de al nostru sau informații pe care le puteți obține de la acestea.

Nu avem control asupra conținutului acelor site-uri sau resurse.

Vă recomandăm să citiți condițiile de utilizare a site-urilor web ale terților și să le verificați în mod regulat. Sunteți singurul responsabil pentru a decide dacă să accesați site-urile web ale terților. Accesarea oricărui link către orice site al terților se va face pe propriul risc.

Nu trebuie să stabiliți un link către site-ul nostru de pe un site web al unei terțe părți decât dacă ați obținut autorizația noastră prealabilă scrisă. Ne rezervăm dreptul de a retrage orice permisiune de conectare fără notificare.

Informații cu caracter personal

Pentru informații suplimentare despre modul în care folosim informațiile dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să consultați Notificarea noastră de confidențialitate (cu actualizările făcute la anumite intervale de timp).

Excluderea garanțiilor, limitarea răspunderii

Conținutul este furnizat doar în scopuri de informare generală. Site-ul web și conținutul nu au scopul de a vă oferi sfaturi pe care să vă bazați. Trebuie să obțineți sfaturi profesionale sau de specialitate înainte de a întreprinde o acțiune sau de a vă abține de la orice acțiune pe baza Conținutului.

Deși depunem eforturi rezonabile pentru a actualiza informațiile de pe site, nu facem nicio declarație, garanție sau asigurare că site-ul și/sau conținutul sunt exacte, complete, fără erori sau actualizate sau că utilizarea site-ului și/sau Conținutului nu va încălca drepturile terților.

Includerea Conținutului pe Site nu constituie in niciun fel furnizarea de servicii de personal sau orice alt fel de servicii. Adecco și Societățile Grupului Adecco exclud în mod expres orice și toate tipurile de răspunderi pentru deciziile luate de dumneavoastră pe baza Conținutului.

Responsabilitatea noastră pentru pierderile sau daunele suferite de dumneavoastră

Acest site web vă este oferit în mod gratuit. În consecință, utilizarea site-ului web se va face pe propriul risc, dar nu excludem și nu limităm în niciun fel răspunderea noastră față de dumneavoastră în cazul în care ar fi ilegal să faceți acest lucru.

În cazul în care ne este permis să excludem răspunderea conform legislației în vigoare, nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere sau daune care decurg din sau în legătură cu utilizarea site-ului web sau a conținutului. În special, nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere indirectă sau de consecință, cum ar fi pierderea utilizării, întreruperea activității, pierderea profiturilor sau pierderea datelor.

Legea aplicabilă și jurisdicția

Acești Termeni de utilizare și toate problemele referitoare la acest site web și conținutul acestuia sunt guvernate de legea română și vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor comune din municipiul București, cu excepția faptului că (i) ne păstrăm dreptul de a iniția acțiuni împotriva dumneavoastră pentru încălcarea acestor Termeni de utilizare în fața unei instanțe cu jurisdicție competentă din țara dumneavoastră de reședință sau a unei instanțe cu jurisdicție competentă în orice altă țară; și (ii) puteți iniția o acțiune împotriva noastră pentru încălcarea acestor Termeni de utilizare în instanțele din jurisdicția în care locuiți în mod curent.

Modificări ale acestor Termeni de utilizare

Este posibil să actualizăm acești Termeni de utilizare la anumite perioade de timp. Dacă sunteți un vizitator al site-ului web, vă rugăm să verificați acești Termeni de utilizare pentru a vă asigura că înțelegeți Termenii de utilizare care se aplică în acel moment. Dacă nu sunteți de acord cu aceștia, vă rugăm să nu utilizați site-ul web. Dacă sunteți un utilizator înregistrat al serviciilor noastre și ați fost de acord cu acești Termeni de utilizare, vă vom transmite o notificare, folosind una dintre metodele specifice prin care comunicăm cu dumneavoastră.

Contact

Întrebările, comentariile și solicitările referitoare la acest site web sunt binevenite și trebuie adresate către Adecco România S.R.L./Adecco Resurse Umane S.R.L, Șoseaua Pipera 42, etajul 2 Sector 2, București sau prin intermediul contactului nostru: https://www.adecco.ro/contact/