Servicii de mobilitate internațională

Aveți nevoie de servicii de angajare cetățeni străini în România? Sau poate detașare angajați români în străinătate? Echipa Adecco vă poate ajuta cu servicii de mobilitate internațională! Departamentul nostru de global mobility oferă consultanță corporativă pentru ambele situații, indiferent de locația de pe mapamond.

Importanța serviciilor de mobilitate internațională

Accesul României pe piața liberă a muncii din Uniunea Europeană, dar și globalizarea, continuă să aducă după sine posibilități multiple de muncă și relocare. În același timp, diversitatea locală a legislației muncii vine cu responsabilitatea ca angajatorii să respecte drepturile angajaților și să acționeze conform legislației în vigoare.

Contacți-ne

Tipurile de servicii de
mobilitate internațională Adecco

Datorită experienței globale acumulate în peste 50 de ani de activitate,
experții Adecco pot acoperi prin serviciile de mobilitate internațională activități de:

Angajare sau detașare cetățeni străini în România

Pentru cetățenii UE

 • înregistrarea rezidenței – obținere CNP
 • recunoaștere diplome de studii pentru angajarea în profesiile reglementate de legi speciale
 • notificare autorități competente
 • înregistrare fiscală
 • declarare rezidență fiscală
 • înregistrare rezidență membri de familie

Pentru cetățenii nonUE

 • obținere aviz de muncă (pentru angajare/ detașare)
 • obținere viză de lungă ședere
 • obținere/ prelungire permis de ședere
 • notificare autorități competente
 • declarare rezidență fiscală
 • reîntregire familie (aducerea în țară a familiei cetățeanului străin)
  • obținere aprobare Inspectoratul General de Imigrări
  • obținere viză de lungă ședere
  • obținere/ prelungire permis de ședere
 • obținere vize pentru deplasări în scop de serviciu în diverse țări

Detașare sau deplasare în scop de afaceri a cetățenilor români/ stăini în străinătate

Pentru țările membre UE

 • obținere formular A1
 • obținere formular S1/ card european de sănătate
 • declarare rezidență fiscală

Pentru țările nonUE

 • redactare invitații
 • obținere vize pentru deplasări în scop de serviciu în străinătate
 • obținere asigurări medicale

Expertiză certificată

FAQ

Ce sunt serviciile de mobilitate internațională | Global Mobility?

Serviciile de mobilitate internațională reprezintă o serie de servicii de consultanță corporativă pentru întocmirea formalităților aferente angajării sau detașarii și șederii unui cetățean în altă țară decât țara sa de naționalitate.

Ce este un aviz de muncă?

Avizul de muncă reprezintă documentul emis de Inspectoratul General pentru Imigrări, care dă dreptul unei companii din România să angajeze un cetățean nonUE.

Ce este viza de lungă ședere?

Viza naţională de lungă şedere permite intrarea şi şederea străinilor pe teritoriul României pentru o perioadă care nu depăşeşte 90 de zile. Se acordă de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, numai cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General pentru Imigrări.

Ce este viza de scurtă ședere?

Viza naţională de scurtă şedere permite străinilor să solicite intrarea pe teritoriul României, pentru alte motive decât imigrarea, în vederea unei şederi neîntrerupte sau a mai multor şederi a căror durată să nu depăşească 90 de zile, în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul României. Acest tip de viză poate fi eliberat cu una sau mai multe intrări.

Ce este permisul de ședere?

Permisul de ședere reprezintă documentul de identitate care se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări, în condiţiile legii, străinului căruia i se prelungeşte dreptul de şedere în România sau celui căruia i se acordă dreptul de şedere permanentă, după caz.

Ce este lucrătorul permanent?

Lucrătorul permanent reprezintă cetățeanul străin (nonUE), încadrat în muncă pe teritoriul României, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată.

Ce este lucrătorul sezonier?

Lucrătorul sezonier reprezintă cetățeanul străin (nonUE) care îşi menţine reşedinţa principală într-un stat terţ, dar locuieşte legal şi temporar pe teritoriul României, fiind încadrat în muncă pe teritoriul României, cu contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare, pentru a presta o activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor.

Ce este lucrătorul transfrontalier?

Lucrătorul transfrontalier reprezintă cetăţeanul unui stat ce are frontieră comună cu România şi care locuieşte în zona de frontieră a statului respectiv, încadrat în muncă într-o localitate de frontieră de pe teritoriul României, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată.

Solicită oferta de servicii personalizată

Sunt de acord ca Adecco România/ Adecco Resurse Umane şi afiliații săi să poată folosi detaliile mele pentru a-mi transmite informaţii despre serviciile acestora (inclusiv locuri de muncă disponibile, invitații la evenimente sau sondaje de opinie, buletine informative etc.), prin poştă, poştă electronică, SMS, MMS, telefon, medii de socializare, notificări tip push în aplicaţii şi prin alte mijloace. Înţeleg că pot să renunţ la această opţiune în orice moment.