INFORMARE PRIVIND DATELE PERSONALE ALE ANGAJATULUI

Ultima actualizare: Aprilie 1, 2024

Bine ați venit la Adecco România SRL/Adecco Resurse Umane SRL cu sediul în sos. Pipera nr. 42, etaj 2, sector 2, București si Adecco IT Outsourcing SRL, cu sediul in str. Gheorghe Lazar, nr. 24, etaj 1, SAD 10 – Fructus Plaza Building, Timisoara (denumite în continuare „Adecco„, „Compania„, „noi„). Pentru a presta serviciile noastre în mod corespunzător, colectăm și procesăm unele dintre datele dvs.  personale. Compania este Controlorul/Operatorul de Date în sensul Regulamentului UE privind Protecția Generală a Datelor (‘GDPR’).

Adecco se angajează să vă protejeze și respecte datele personale. Această Informare privind Datele Personale ale Angajaților (denumită în continuare „Informare pentru angajat”) descrie drepturile dvs.  de confidențialitate în ceea ce privește datele personale pe care le procesăm, precum și măsurile pe care le luăm pentru a le proteja. Ştim că această Informare pentru angajat se întinde pe mai multe pagini, dar vă rugăm să o citiţi cu atenţie. Există un index mai jos, astfel încât dumneavoastră puteţi accesa direct părţile care vi se par de interes.

Index:

Explicarea anumitor termeni

În primul rând, trebuie să clarificăm modul în care noi folosim unele cuvinte din această Informare pentru angajat.

Poate părea evident, dar când discutăm în această Informare pentru angajat despre ‘Dumneavoastră’, ne referim la persoana dumneavoastră.

Când discutăm despre ‘noi’ sau despre ‘Companie’, ne referim la cele 3 societăți mai sus menționate. Sediul nostru social este în Șoseaua Pipera nr 42, etaj 2, sector 2, București. Compania face parte din Grupul Adecco, cel mai mare furnizor de servicii de Resurse Umane din lume. Prin diversele sale companii şi domenii de afaceri, Grupul Adecco furnizează  diverse activităţi de HR (Human Resources -Resurse Umane), cum ar fi angajare de personal, punere la dispoziție de salariați, servicii de salarizare, recrutare & selecţie, soluţii de testare, tranziţie profesională, dezvoltare de talente, training & formare profesională, plasare a personalului disponibilizat şi mobilitate internaţională (‘Activităţile noastre’).

Pentru realizarea Activităţilor noastre, Compania foloseşte câteva sisteme IT. În unele cazuri, Compania oferă un Portal de Auto-Service (‘Portalul’) pentru candidaţii/personalul acestuia. Portalul vă permite să căutați și să candidați pentru locurile de muncă pe care Compania și societățile afiliate le promovează și care se potrivesc cu interesele, competențele și/sau experiența dumneavoastră, în locurile în care v-ați exprimat interesul de a lucra.

În final, aceasta este o Informare pentru angajat cu privire la datele despre persoane – cum ar fi dumneavoastră şi familia dumneavoastră. Include fapte despre dumneavoastră, dar şi opiniile dumneavoastră pe care le aveţi (de exemplu, „Îmi place fotbalul”). Nu este vorba despre informaţii despre Companie (deşi câteodată cele două se suprapun). Aceste informaţii sunt numite câteodată ‘Date cu caracter personal’, ‘Date cu caracter personal, identificabile’ sau ‘PII’. În această Informare pentru angajat, noi vom folosi termenul de ‘Date cu caracter personal’.

Care sunt datele cu caracter personal pe care compania le colectează şi le foloseşte?

Datele personale pe care compania le poate colecta includ, dar fără a se limita la acestea:

 1. numele, adresa, data și locul nașterii, cod numeric personal, numele și vârsta copiilor, statutul de imigrant, religia, adresa de e-mail personală, telefonul, persoanele declarate drept contacte de urgență, persoanele declarate ca  aflate in intreținre/coasigurat, precum și orice alte informații pe care le-ați menționat în CV-ul dvs. sau vi s-au solicitat conform legii aplicabile pentru ocuparea locului de muncă.
 2. putem colecta, de asemenea, informații despre vizitele dvs. pe site-ul web/portalul nostru, incluzând (dar fără a ne limita la acestea) adresa dumneavoastră IP, browser, marca de timp, locația, datele privind traficul de țară, datele despre locație, jurnalele web și alte date de comunicații și resursele pe care le accesați. Aceste informații vă vor face facilita vizita pe site-ul web/portalul nostru în viitor.
 3. dacă ne contactaţi, în unele cazuri vom înregistra acea corespondenţă;
 4. feedback-ul despre dumneavoastră de la personalul nostru şi de la terţii cu care lucraţi sau pentru care lucraţi şi alte informaţii de evaluare; dacă dumneavoastră oferiţi feedback cu privire la alte persoane, de obicei păstrăm şi aceste informaţii şi acestea reprezintă date cu caracter personal despre dumneavoastră (în definitiv, este opinia dumneavoastră);
 5. detalii cu privire la orice dizabilitate pe care o aveti şi la orice adaptări va trebui să facem pentru dumneavoastră la locul de muncă si la orice beneficii pe care trebuie sa vi le acordam;
 6. vom colecta de asemenea:
  1. Date despre sexul, naţionalitatea dumneavoastră, copia documentelor de identitate, dovada adresei şi copii ale documentelor care dovedesc ca aveţi dreptul să lucraţi în locaţiile în care veţi lucra (vize, permise de muncă etc.);
  2. Informaţii cu privire la statul de plată, cum ar fi date despre contul dumneavoastră bancar, codul numeric personal sau numărul de asigurare socială, coduri fiscale şi numere de referinţă, informaţii cu privire la onorariile, salariul şi beneficiile dumneavoastră şi oricare alte deduceri voluntare pe care ni le solicitaţi să le efectuăm din salariul şi onorariul dumneavoastră (cum ar fi apartenenţa la un sindicat sau contribuţia la biserică);
  3. Înregistrări cu privire la prezenţa dumneavoastră, la timpul petrecut în proiecte, instruiri, promovări, investigaţii şi probleme disciplinare;
  4. Informaţii despre folosirea de către dumneavoastră a sistemelor noastre IT şi a incintei in care va desfasurați activitatea (inclusiv CCTV şi sistemele de intrare în incintă);
  5. Detalii despre persoanele aflate în întreţinere şi ruda cea mai apropiată/persoana de contact declarata pentru cazuri de urgenta;
  6. Informaţii cu privire la deplasări (date de călătorie, date card de credit, date din paşaport, cheltuielile efectuate) în scopul negocierii, aranjamentelor şi achiziţionării tuturor activităţilor legate de deplasare (de exemplu, biletul de avion, rezervări pentru hotel & închiriere maşini) şi rambursarea cheltuielilor de deplasare;
  7. Fotografii şi filmări video cu privire la participarea dumneavoastră la sesiuni de instruire sau la sesiuni similare (vi se va da posibilitatea în cadrul sesiunii să solicitaţi să nu fiţi filmat sau fotografiat); şi
  8. În unele cazuri, vom colecta date sensibile cu caracter personal. Aceste categorii pot cuprinde informaţii personale despre sau din care putem determina sau deduce originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile dvs religioase, filosofize sau alte convingeri de o natură similară, apartenenţa la sindicate sau asociaţii profesionale, starea dvs de sanatate fizică sau mentală, date genetice sau biometrice, date cu privire la viața sexuala sau orientarea dvs  sexuală ori date judiciare (inclusiv informaţii cu privire la comiterea sau presupusa comitere a unei infracţiuni).

De ce folosim date cu caracter personal despre dumneavoastră?

Compania colectează și procesează datele dvs. personale:
1. pentru a vă oferi serviciile la care vă aşteptaţi de la noi, precum găsirea unui loc de muncă/unei misiuni de muncă temporară pentru care să candidați, asistență legată de pregătire sau facilitarea procesului de a candida pentru un loc de muncă/o misiune de muncă temporară. Aceasta include trimiterea CV-ului dumneavoastră la posibili angajatori pentru a fi analizat de către aceștia și informarea dumneavoastră cu privire la viitoare oportunități de muncă prin e-mail, telefon, poștă și/sau alte metode de comunicare;
2. cu acordul dumneavoastră, este posibil să folosim dvs datele de contact pentru marketing direct, de exemplu, prin e-mail, mesagerie sau telefon
3. pentru a dezvolta, a testa și a îmbunătăți în continuare site-ul nostru web/portalul sau pentru a ne dezvolta şi îmbunătăţi sistemele/procesele noastre existente sau noi, pentru a vă servi mai bine; aceasta are loc în contextul noilor sisteme şi procese IT, astfel încât datele despre dumneavoastră pot fi folosite la testarea acestor sisteme şi procese IT noi, în care datele fictive nu pot replica total operarea acelui sistem IT nou;
4. pentru realizarea de studii, statistici şi cercetări analitice, de exemplu pentru compararea eficacitatii plasării canidatilor/salariatilor noştri la clienţii din sectoare de afaceri şi geografice diferite şi caută să identifice factorii care pot influenţa diferenţele pe care noi le identificăm;
5. pentru transferul datelor către terţi (vezi mai jos);
6. dacă este necesar, pentru respectarea oricăror obligaţii conform legii;
7. de asemenea, vom prelucra datele dumneavoastră:
a. pentru a respecta contractul dumneavoastră de angajare sau contractul de servicii şi toate celelalte contracte şi reguli care guvernează relaţia noastră de angajare sau oricare alte relaţii contractuale cu dumneavoastră;
b. pentru a realiza alte activităţi de resurse umane (inclusiv managementul muncii, managementul absenteismului, managementul instruirii / al oamenilor, managementul cheltuielilor şi procedurile disciplinare);
c. pentru a gestiona acţiuni şi alte active la care puCompania colectează și procesează datele dvs. personale:
1. pentru a vă oferi serviciile la care vă aşteptaţi de la noi, precum găsirea unui loc de muncă/unei misiuni de muncă temporară pentru care să candidați, asistență legată de pregătire sau facilitarea procesului de a candida pentru un loc de muncă/o misiune de muncă temporară. Aceasta include trimiterea CV-ului dumneavoastră la posibili angajatori pentru a fi analizat de către aceștia și informarea dumneavoastră cu privire la viitoare oportunități de muncă prin e-mail, telefon, poștă și/sau alte metode de comunicare;
2. cu acordul dumneavoastră, este posibil să folosim dvs datele de contact pentru marketing direct, de exemplu, prin e-mail, mesagerie sau telefon
3. pentru a dezvolta, a testa și a îmbunătăți în continuare site-ul nostru web/portalul sau pentru a ne dezvolta şi îmbunătăţi sistemele/procesele noastre existente sau noi, pentru a vă servi mai bine; aceasta are loc în contextul noilor sisteme şi procese IT, astfel încât datele despre dumneavoastră pot fi folosite la testarea acestor sisteme şi procese IT noi, în care datele fictive nu pot replica total operarea acelui sistem IT nou;
4. pentru realizarea de studii, statistici şi cercetări analitice, de exemplu pentru compararea eficacitatii plasării canidatilor/salariatilor noştri la clienţii din sectoare de afaceri şi geografice diferite şi caută să identifice factorii care pot influenţa diferenţele pe care noi le identificăm;
5. pentru transferul datelor către terţi (vezi mai jos);
6. dacă este necesar, pentru respectarea oricăror obligaţii conform legii;
7. de asemenea, vom prelucra datele dumneavoastră:
a. pentru a respecta contractul dumneavoastră de angajare sau contractul de servicii şi toate celelalte contracte şi reguli care guvernează relaţia noastră de angajare sau oricare alte relaţii contractuale cu dumneavoastră;
b. pentru a realiza alte activităţi de resurse umane (inclusiv managementul muncii, managementul absenteismului, managementul instruirii / al oamenilor, managementul cheltuielilor şi procedurile disciplinare);
c. pentru a gestiona acţiuni şi alte active la care puteţi avea dreptul;
d. pentru a promova securitatea şi protecţia persoanelor, a incintei, a sistemelor şi activelor;
e. pentru a monitoriza conformarea cu politicile şi procedurile interne;
f. pentru a administra comunicaţiile şi alte sisteme folosite de Grupul Adecco (inclusiv bazele de date interne cu contacte);
g. pentru a investiga sau răspunde la incidente şi la reclamaţii;
h. pentru a respecta obligaţiile şi drepturile şi pentru a coopera la investigaţiile realizate de poliţie, institutie sau autoritate publica;
i. În cazul fotografiilor sau filmelor video ale sesiunilor de instruire, pentru a raporta intern că sesiunile de instruire au avut loc, precum şi subiectul acestora (de exemplu, în actualizările interne) şi pentru a promova sesiuni similare pe plan intern şi către terţi; sau
j. pentru a participa la oricare achiziţie sau vânzare potenţială sau efectivă, sau la o asociere în participaţie, integrală sau parțială a unei activități sau a companiei, la care orice membru al Adecco Group dorește să participe.
teţi avea dreptul;
d. pentru a promova securitatea şi protecţia persoanelor, a incintei, a sistemelor şi activelor;
e. pentru a monitoriza conformarea cu politicile şi procedurile interne;
f. pentru a administra comunicaţiile şi alte sisteme folosite de Grupul Adecco (inclusiv bazele de date interne cu contacte);
g. pentru a investiga sau răspunde la incidente şi la reclamaţii;
h. pentru a respecta obligaţiile şi drepturile şi pentru a coopera la investigaţiile realizate de poliţie, institutie sau autoritate publica;
i. În cazul fotografiilor sau filmelor video ale sesiunilor de instruire, pentru a raporta intern că sesiunile de instruire au avut loc, precum şi subiectul acestora (de exemplu, în actualizările interne) şi pentru a promova sesiuni similare pe plan intern şi către terţi; sau
j. pentru a participa la oricare achiziţie sau vânzare potenţială sau efectivă, sau la o asociere în participaţie, integrală sau parțială a unei activități sau a companiei, la care orice membru al Adecco Group dorește să participe.

Care sunt prevederile legii în acest sens?

Conform legii trebuie sa avem un temei legal de a prelucra informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră. Temeiurile legale pot fi:

 1. Încheierea unui contract sau parcurgerea etapelor necesare pentru încheierea unui contract

Atunci când deja lucrați cu sau sunteți pe punctul de a vă angaja prin Adecco, procesarea de către noi a datelor cu caracter personal în toate acele scopuri se bazează pe motive de prelucrare precum încheierea unui contract sau pregătirea încheierii unui contract. Astfel de servicii pot fi, de exemplu, oferirea unor locuri de muncă adecvate pentru care să candidați sau ajutorul și asistența legate de pregătire și procesul de depunere a candidaturii.

 1. Respectarea obligațiilor legale

Uneori, prelucrarea este necesară pentru a respecta obligațiile legale sau de reglementare. Autoritățile publice, precum autoritățile fiscale, financiare sau pentru protecția datelor pot să ne ceară date cu caracter personal și să ne ofere un temei legal de a dezvălui acele informații despre dumneavoastră (de exemplu, prevenirea sau identificarea unei infracțiuni). În astfel de situații, suntem obligați prin lege să oferim autorităților datele dumneavoastră.

 1. Urmărirea interesului nostru legitim

Prelucrarea este necesară intereselor legitime ale Adecco în exercitarea drepturilor fundamentale ale sale și ale personalului său de a conduce o afacere, într-un mod care să nu afecteze interesele sau drepturile fundamentale și libertățile dumneavoastră. Aceasta înseamnă că atunci când prelucrarea este necesară pentru interesele legitime ale Adecco, echilibram interesele sau drepturile fundamentale și libertățile dumneavoastră cu interesele noastre legitime legate de prelucrare. Aceasta asigură faptul că nu prelucrăm datele într-un mod în care interesele și drepturile dumneavoastră fundamentale nu surclasează interesele noastre legate de o astfel de prelucrare.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal din alte motive decât acestea numai cu acordul dumneavoastră, ceea ce reprezintă un temei suplimentar de prelucrare.

 1. Consimțământ

În unele cazuri, este necesar să ne oferiți consimțământul dumneavoastră voluntar și liber pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Puteți să vă retrageți în orice moment consimțământul utilizând formularul de solicitări de aici: https://www.adecco.ro/formular-solicitari-date-personale/ ori contactându-ne la gdpr.romania@adecco.com.

Trebuie să ne oferiţi datele cu caracter personal pe care le solicităm?

Clauza cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal este o cerinţă necesară pentru a încheia şi/sau menţine contractul cu dumneavoastră. Aceasta înseamnă că dumneavoastră sunteţi obligat să ne furnizaţi datele dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care nu ne furnizaţi datele dumneavoastră cu caracter personal, nu vom putea pune în aplicare relaţia de angajare sau de furnizor cu dumneavoastră, sau, cel puţin, dumneavoastră nu veţi putea participa la anumite procese, cum ar fi feedback sau dezvoltarea carierei (care poate să nu fie în conformitate cu contractul dumneavoastră cu noi).

Procesăm datele cu caracter personal despre dumneavoastră fără intervenţia omului?

Da, Compania foloseşte sisteme/procese automatizate şi ia decizii în mod automatizat (cum ar fi realizarea de profiluri), pentru a vă furniza dumneavoastră şi clienţilor noştri serviciile pe care ni le solicitaţi. De exemplu, când clienţii noştri caută candidaţi pentru joburi, putem efectua o căutare în listele noastre de candidaţi folosind criterii automatizate pentru a întocmi o listă scurtă.

Cât timp păstraţi datele cu caracter personal?

Compania poate (şi în anumite circumstanţe trebuie, în funcţie de tipul de date) păstra datele dumneavoastră câţiva ani după terminarea angajamentului cu noi. În general, noi păstrăm datele cu privire la taxe şi informaţii financiare (inclusiv informaţii cu privire la statul de plată şi informaţii legate de salariu etc.) timp de 50 de ani şi la contractul dumneavoastră de angajare si alte date cu caracter personal care fac parte din dosarul de personal timp de 75 de ani. Datele sensibile cu caracter personal sunt păstrate atât timp cât este necesar în mod rezonabil.

Transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către terţi?

Aşa cum s-a menţionat mai sus, divulgăm de obicei datele dumneavoastră către terţi. Acest lucru se realizează pentru a finaliza obiectivele precizate mai sus. Realizăm acest lucru în următoarele circumstanţe:

 • Către furnizării noştri. Putem, de exemplu, să contractăm un furnizor pentru realizarea de lucrări administrative şi operaţionale în sprijinul relaţiilor noastre cu dumneavoastră. Furnizorul(ii) va(vor) fi obligat(ţi) conform obligaţiilor contractuale şi conform altor obligaţii legale să respecte confidenţialitatea datelor dumneavoastră şi să vă respecte intimitatea, şi va(vor) avea acces doar la datele necesare pentru realizarea funcţiilor acestora; aceşti furnizori sunt furnizori IT în principal (care găzduiesc sau sprijină sistemele noastre IT, inclusiv informaţii despre dumneavoastră), companii de management al sediului (care monitorizează securitatea fizică a clădirilor noastre şi prin urmare trebuie să ştie despre dumneavoastră pentru a vă permite accesul în clădirile noastre), furnizori de servicii conexe HR (care operează statele de plată sau prevederile cu privire la beneficii în numele nostru, cum ar fi catering în locaţie pentru membri şi colegi), furnizorii de servicii turistice (care gestionează sau organizează deplasări pentru membrii şi colegii noştri) sau furnizorii de servicii back office financiar şi de management contabil (care ar putea avea nevoie să prelucreze detalii ale colegilor şi membrilor pentru a prelucra contabilitatea furnizorilor şi a clienţilor).
 • Către membrii grupului Adecco din alte ţări. Acestea pot fi localizate în sau în afara Uniunii Europene; membrii diferiţi ai grupului îndeplinesc funcţii diferite şi ca rezultat, datele dumneavoastră pot fi împărtăşite cu ei din motive diferite:
  • datele sunt împărtăşite cu membrii grupului Adecco care furnizează funcţii IT pentru companiile Adecco din întreaga lume; aceste funcţii IT sunt localizate în Franţa, Praga şi Amsterdam.
  • datele sunt împărtăşite cu sediul central a grupului Adecco din Elveţia pentru planificarea forţei de muncă, pentru bugetare şi feedback; aceste date pot fi de asemenea folosite la sediul central din Elveţia pentru a vă propune oportunităţi noi în cadrul grupului Adecco sau cu clienţii.
  • datele sunt împărtăşite cu filialele Adecco din întreaga lume, unde v-aţi exprimat interesul în ceea ce priveşte oportunităţile de pe acea piaţă, sau membrii ai Grupului Adecco identifică faptul că dumneavoastră puteţi avea abilităţile necesare sau de folos pe acea piaţă. O listă a ţărilor în care noi operăm este disponibilă la funcţia ‘alegeţi ţara dumneavoastră’ de pe website-ul nostru, www.adecco.com.
 • Către clienţii / angajatorii noştri prospecți: noi vom împărtăşi datele dumneavoastră cu clienţii noştri care ne oferă joburi / contracte în care puteţi fi interesat, sau care sunt interesaţi de profilul dumneavoastră, pentru colegi, aceasta poate fi acolo unde dumneavoastră lucraţi on-site cu clienţii noştri. Aceştia au obligaţii contactuale şi alte obligaţii cu privire la confidenţialitate în legătură cu datele dumneavoastră către noi şi către dumneavoastră;
 • Noi vom împărtăşi datele dumneavoastră cu guvernul, poliţia, organismele de reglementare sau cu agenţii de aplicare dacă, la discreţia noastră, considerăm că suntem obligaţi sau autorizaţi din punct de vedere legal să facem acest lucru sau că ar fi prudent să facem acest lucru; şi
 • Ca parte a verificării prealabile cu privire la (sau a implementării) fuziune, achiziţie, schimbare a furnizorului de servicii sau la alte tranzacţii de afaceri, este posibil să fim nevoiti să divulgăm datele dumneavoastră vânzătorului sau cumpărătorului prospect, noului furnizor de servicii şi consilierilor acestuia.

Transferăm datele dumneavoastră în afara Uniunii Europene?

Datele dumneavoastră pot fi transferate şi procesate în una sau mai multe ţări, în interiorul sau în afara Uniunii Europene. O listă completă a ţărilor în care noi operăm este disponibilă la funcţia ‘alegeţi ţara dumneavoastră’ de pe website-ul nostru, www.adecco.com.

Noi vom transfera datele dumneavoastră doar în ţările din afara UE care Comisia Europeană crede că vă oferă un nivel corespunzător de protecţie (o listă cu aceste ţări este disponibilă aici: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), sau unde Grupul Adecco a implementat dispozitive de securitate corespunzătoare pentru a păstra confidenţialitatea informaţiilor dumneavoastră pentru care noi folosim de obicei una din formele de contracte de transfer de date aprobate de Comisia Europeană, formulare care sunt disponibile aici:  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm).

Care sunt drepturile dumneavoastră?

 • Dreptul de a accesa și de a obține o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal

Aveți dreptul să cereți confirmarea dacă prelucrăm oricare dintre informațiile dumneavoastră cu caracter personal. Dacă acesta este cazul, aveți dreptul de a accesa unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal (prin intermediul portalului) și anumite informații în legătură cu modul în care sunt prelucrate. În unele cazuri, puteți să ne cereți să vă furnizăm o copie electronică a datelor dumneavoastră. În anumite situații limitate, aveți de asemenea dreptul de a cere portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ceea ce înseamnă că le vom furniza unui terț, la cererea dumneavoastră.

 • Dreptul de a corecta datele dumneavoastră cu caracter personal

Dacă puteți să demonstrați că datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră nu sunt corecte, puteți să cereți ca aceste informații să fie actualizate sau corectate în alt mod.  Vă recomandăm să accesați portalul self-service unde puteți să actualizați direct datele personale.

 • Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat

 În anumite situații, aveți dreptul de a cere ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse.  Puteți în orice moment să adresați o astfel de cerere și Adecco va evalua dacă aceasta trebuie să fie aprobată, totuși, acest drept este supus altor drepturi sau obligații legale pe care le avem prin care trebuie să păstrăm anumite date. Pentru situațiile în care se respectă legea, stabilim dacă cererea dumneavoastră de a vi se șterge datele personale trebuie să fie aprobată, iar Adecco va face acest lucru fără o întârziere nejustificată. Nu uitați că după ce datele sunt șterse, compania nu mai poate să vă furnizeze servicii. Dacă doriți să vă înregistrați din nou, va trebui să reintroduceți datele.

 • Dreptul la restricționare

În anumite situații, aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Însă, în unele situații, această restricționare a prelucrării poate să limiteze serviciile pe care le primiți de la noi.

 • Dreptul la opoziție

În măsura în care prelucrarea de către companie a datelor dumneavoastră se bazează pe interesul legitim al companiei (și nu pe alte motive ale prelucrării) sau are legătură cu marketingul direct, aveți dreptul de opoziție față de prelucrarea de către companie a datelor, cu trimitere la situația dumneavoastră specială.

Dacă doriți să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor, folosiți formularul de solicitări pentru a trimite o cerere aici: https://www.adecco.ro/formular-solicitari-date-personale/ sau ne puteți trimite un e-mail la gdpr.romania@adecco.com . Atunci când ne trimiteți un e-mail pentru a vă exercita drepturile, Compania va trebui să vă identifice înainte de a continua cu cererea.

În final, aveți dreptul de a face o reclamația la autoritatea pentru protecția datelor din zona în care trăiți sau munciți sau din locul în care credeți că a apărut o problemă legată de datele dumneavoastră

Monitorizarea salariaților

În măsura permisă de lege, Adecco îşi rezervă dreptul să auditeze, să monitorizeze şi să înregistreze accesul la, utilizarea şi consimţământul cu privire la oricare date deţinute sau prelucrate de sistemele sale IT. Noi facem acest lucru pentru obiectivele de la pct (c)-(g) stabilite mai sus, dar citiţi acest punct din această notificare, astfel încât să fiţi conştient(ă) că utilizarea de către dumneavoastră a sistemelor IT legate de muncă poate fi monitorizată de alţii.

Securitatea datelor când se folosesc sistemele Adecco

Dumneavoastră sunteţi responsabil cu păstrarea în siguranţă a detaliilor de logare în sistemul Adecco, în special parola pe care v-am dat-o sau pe care dumneavoastră aţi ales-o. Aceste date de identificare în vederea logării vor fi folosite doar de dumneavoastră. Nu vi se permite să împărtăşiţi datele dumneavoastră de identificare sau oricare alte detalii ale contului cu nicio altă persoană(e).

Cum gestionam modificările la această Informare pentru angajat?

Termenii acestei Informari pentru angajat se pot schimba din când în când. Vom publica orice modificări semnificative la această informare pentru angajat prin anunțuri pe pagina principala a site-ului web/portalului nostru, pe www.adecco.ro, fie prin contactarea dumneavoastră folosind alte canale de comunicare (email, telefon etc).

Contact

În cazul în care:

 • aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Notificare de confidențialitate,
 • ați dori mai multe informații despre modul în care vă protejăm informațiile (de exemplu, când le transferăm în afara țării dumneavoastră) sau
 • doriți să contactați responsabilul cu protecția datelor (DPO) al Grupului Adecco sau responsabilul local de confidențialitate,

vă rugăm să trimiteți un e-mail catre gdpr.romania@adecco.com.

Pentru a vă exercita oricare dintre drepturile legate de informațiile dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să completați acest formular: https://www.adecco.ro/formular-solicitari-date-personale/

Echipa Adecco