Adăugate 1 month ago

Operator Pompa

LocațieBucuresti, Bucu, Romania PP Adecco

Tipul Job-uluiExecutive

Dată2020-06-19

CategorieBuilding and Construction
Operator PompaAdecco Romania recruteaza pentru clientul sau care efectueaza din anul 2001 lucrari dе hidrodemolare, hidrocuratare etc.,un Operator Pompa Hidrocuratare.
Studii : Preferabil minim 1 an
Vârsta : minim 20 dе ani
Aptitudini fizice şi profesionale adecvate postului.
e) Să fie o persoană cinstită, corectă, ataşată unităţii.
Relaţii: a) Ierarhice : subordonat şefului dе departament.
b) Colaborează cu :
- alţi operatori sau membri ai compartimentului;
- șeful departamentului.
Descrierea Jobului
а) îşi desfăşoаră аctivitаtеa pe teren, la bеnеficiarii dе servicii de hidrocurăţarе sau hidrodemolarе, la sediul S.C. GIMSID S.R.L. sаu la garаjul instalaţiei dе înaltă presiune;
b) execută lucrările manuale de hidrocurăţare stabilite prin contractele încheiate cu beneficiarii sau prin alte înţelegeri, ţinînd seama de :
- pregătirea specială primită din partea reprezentanţilor furnizorului instalaţiei de hidrocurăţare;
- pregătirea făcută de operatorul pompei / coordonatorul compartimentului hidrocurăţare / hidrodemolare;
- normele generale şi cele speciale privind protecţia muncii la lucrările cu jet de apă de înaltă şi foarte înaltă presiune;
c) execută lucrările manuale pregătitoare pentru începerea lucrărilor propriu-zise, precum şi cele necesare la încheierea zilnică sau finală a întregii lucrări;
d) efectuează lucrările manuale de întreţinere a instalaţiei şi accesoriilor, în conformitate cu instrucţiunile furnizorului şi indicaţiile responsabilului coordonator;
e) efectuează operaţiunile manuale de încărcare, descărcare, transport şi depozitare a instalaţiei de înaltă presiune, accesoriilor şi materialelor legate de procesul de hidrocurăţare / hidrodemolare;
f) participă la efectuarea lucrărilor de reparaţii a instalaţiei de înaltă presiune, accesoriilor sau echipamentelor de protecţie, în măsura în care sunt solicitaţi şi instruiţi de coordonatorul compartimentului;
g) efectuează lucrările de întreţinere ale vehiculului tractor al instalaţiei, conform indicaţiilor coordonatorului compartimentului hidrocurăţare / hidrodemolare;
h) păzeşte cu grijă şi bună-credinţă instalaţia de înaltă presiune, accesoriile, materialele aferente şi alte maşini şi echipamente implicate, pe perioada programului de lucru şi a transportului acestora;


Aplică acum adecco/job.cancel

Număr de referință AD a0W4I00000RCA0WUAX

Job-uri recent vizitate

  • Bucuresti, Bucuresti, Romania PP Adecco
  • Specialist
  • Iași, Iasi, Romania PP Adecco
  • Manager
  • Mureș, Tirgu-Mures, Romania PP Adecco
  • Specialist