Program de stagii de practică și internship-uri

Practica Ta

Ideea prezentei platforme de stagii de practică și programe de internship provine din proiectul desfășurat de Adecco Resurse Umane în perioada 2011-2013, cunoscut sub denumirea de „Program multi-regional integrat de stagii de practică pentru studenți în vederea creșterii gradului acestora de angajabilitate”.

În termeni de obiective și realizări ale proiectului, acesta și-a propus inițial să faciliteze tranziția de la școală la viața activă pentru 1260 de persoane din regiunea de Vest, Centru și Nord-Vest. Ca urmare a rezultatelor pozitive obținute, echipa de implementare a făcut posibilă organizarea activităților pentru mai mult de 1600 de studenți din țară, în acest mod oferind șansa unei dezvoltări profesionale mai multor tineri decât s-a planificat inițial.

Astfel, studenții au beneficiat de consiliere individuală în carieră, în sensul identificării punctelor forte și a traseului profesional cel mai potrivit personalității și stilului de lucru al fiecăruia. Cei mai performanți jumătate dintre aceștia au beneficiat și de un stagiu de practică desfășurat în domeniul de studiu, pe durata a 3 săptămâni de lucru într-una din cele peste 130 de companii și organizații-gazdă partenere. O altă activitate la care au participat cei mai buni studenți au fost trainingurile de dezvoltare a competențelor transversale: comunicare și discurs public, lucru în echipă, management și leadership, negociere. Competențele dezvoltate s-au dovedit utile formării unei personalități armonioase și adaptative a studenților, pregătiți acum să se integreze într-o lume extrem de dinamică.

Suplimentar față de beneficiile aduse fiecărui student în mod particular, ne dorim ca succesul proiectului să se facă simțit și în timp, lăsând în urma sa realizări de sine stătătoare precum:

  • Crearea primei platforme de stagii de practică și internshipuri menite să faciliteze dialogul sincer, direct și profesionist între cei trei actori implicați în programele de formare practică: candidați, companii și universități. Practica-ta
  • Conceperea de materiale suport, ghiduri și publicații menite să sprijine actorii în dezvoltarea de programe de formare practică profesioniste (toate materialele sunt disponibile în această pagină, dar și în mod distinct pe paginile adresate candidaților, companiilor, respectiv instituțiilor de învățământ).
  • Implementarea eficientă a activităților proiectului a fost premiată prin numirea acestuia drept „Poveste de succes” în anul 2012, constituind un model de bună gestionare și dedicare din partea echipei implicată în obținerea acestor realizări.

Programul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

În cadrul perioadei de desfăşurare, proiectul a venit în întâmpinarea nevoii de creştere a ocupabilităţii, adaptabilităţii şi mobilităţii pe piaţa muncii a viitorilor absolvenţi, partenerii Adecco Resurse Umane pentru buna implementare a proiectului fiind: Institutul Regional de Training, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia/ Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca şi Adecco Személyzeti Szolgáltató Kft.

Pentru mai multe informații vă rugăm accesați: Practica-ta