Legal o’clock: Concediul și indemnizația de acomodare – intrebari și raspunsuri

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a publicat pe siteul său un document intitulat “Precizări referitoare la acordarea indemnizației lunare aferente concediului de acomodare” (acordat potrivit Legii nr.273/2004 privind procedura adopției). Iată câteva dintre întrebările și răspunsurile prezentate în acest ghid.

Întrebare: În cazul unei familii care are 2 copii spre încredințare în vederea adopției (în același timp sau la o perioadă de timp între aceștia):
– se plătesc două indemnizații pentru un singur părinte adoptator?
sau
– se plătește indemnizația pentru fiecare copil, însă ambilor părinți, respectiv pentru fiecare părinte câte o indemnizație aferentă concediului de acomodare?

Răspuns: Legislaţia nu prevede posibilitatea majorării indemnizaţiei aferente concediului de acomodare în funcţie de numărul de copii încredințați în vederea adopţiei simultan sau consecutiv. Prin urmare, și în condițiile încredințării în vederea adopției a doi sau mai mulți copii, concediul și indemnizația se acordă unuia singur dintre soții familiei adoptatoare.

Întrebare: Dacă persoana care solicită concediul de acomodare este beneficiară și de indemnizație pentru creșterea copilului potrivit OUG nr.111/2010 pentru același copil, cum se procedează cu o cerere pentru acordarea indemnizației concediu de acomodare?

Răspuns: Pe aceeași perioadă nu pot fi acordate 2 concedii pentru același copil și, prin urmare, indemnizațiile acordate nu pot fi cumulate.

Întrebare: Persoanele adoptatoare care au în plasament copii cu cel puțin 6 luni înainte de data adopției și nu este necesară hotărârea de încredințare în vederea adopției, beneficiază de concediu de acomodare?

Răspuns: Pot beneficia de acest concediu numai persoanele/familiile pentru care este obligatorie parcurgerea etapei de încredinţare în vederea adopţiei (au o hotărâre judecătorească de încredinţare a copilului în vederea adopţiei).

Întrebare: Care sunt demersurile necesare pentru intrarea în concediu de acomodare şi obţinerea indemnizaţiei aferente acestuia?

Răspuns: Pentru acordarea concediului de acomodare de către angajator, persoana îndreptăţită trebuie să depună la acesta o cerere prin care solicită acordarea concediului, la care se anexează certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei şi documentul care atestă mutarea, copilului la domiciliul familiei/persoanei adoptatoare (înregistrat la direcţia în a cărei rază administrativ – teritorială a fost protejat copilul).
Ulterior aprobării de către angajator a cererii de intrare în concediu, contractul individual de muncă/raporturile de serviciu se suspendă din iniţiativa salariatului. Angajatorul are obligaţia de a aproba concediul de acomodare, în caz contrar, această faptă constituind contravenţie şi putând a fi sancţionată potrivit legii. În scopul obținerii indemnizației aferente concediului de acomodare este necesară depunerea la agenția pentru plăți și inspecție socială în a cărei rază teritorială domiciliază solicitantul, a cererii și documentelor necesare înainte de rămânerea definitivă a hotărârii de încuviințare a adopției.

Nu ratati urmatorul episod din seria “It’s legal o’clock”.

Pentru orice speta legata de legislatia muncii sau in domeniul global mobility si imigrare, ne puteti contacta astfel:
Dana Ionescu
Legal & Global Mobility Manager
Mob:+ 4 0721.188.450
dana.ionescu@adecco.com