Adăugate 1 week ago

Director Financiar

LocațieSibiu, Sibiu, Romania PP Adecco

Tipul Job-uluiDirector

Dată2021-07-21

CategorieFinance and Accounting
Director Financiar


Adecco Permanent Placement recruteaza pentru clientul sau din Brasov, o companie specializata in productia si dezvoltarea de sisteme complete pentru acoperisuri metalice, Director Economic.

OBIECTIVELE POSTULUI:
 • Realizarea obiectivelor legate de sistemul de management al calitatii.
 • Implicarea pentru realizarea politicii privind calitatea.
 • Intretinerea si dezvoltarea relatiilor cu clientii si furnizorii majori.
 • Urmarirea realizarii obiectivelor de dezvoltare ale companiei.
 • Organizarea, conducerea şi controlul activităţilor financiar-contabile prin care se asigură evidenţierea contabilităţii potrivit condiţiilor legale.
 • Gestionarea resurselor financiare necesare atingerii obiectivelor firmei.
 • Înregistrarea şi reflectarea în expresie valorică a proceselor economice din cadrul societăţii.
 • Participarea la evaluarea performantelor salariatilor, in conformitate cu legislatia muncii si functie de stabilirea frecventei  organizarii/efectuarii  acestora.
 • Elaborarea şi propunerea spre aprobare a măsurilor de îmbunătăţire a activităţii economico-financiare a societăţii.
 • Implicarea activa pentru sustinerea politicii companiei.
 • Centralizarea rapoartelor/informarilor in vederea realizarii obiectivelor firmei.


ATRIBUTII  PRINCIPALE:
 
 • Supervizează şi supraveghează toate activităţile din Departamentul Financiar-Contabil.

 • Elaborează şi asigură implementarea politicilor şi strategiilor financiar-contabile ale firmei.
 • Asigură elaborarea de studii şi analize cu privire la profitabilitatea activităţilor, eficienţa utilizării capitalului de lucru, evoluţia acumulărilor băneşti, a structurii cheltuielilor materiale şi a altor indicatori economico-financiari.

 • Organizează analiza lunară a necesarului de lichidităţi şi dispune măsuri în vederea accelerării vitezei de rotaţie a activelor circulante.
 • Urmăreşte situaţia stocurilor de valori materiale şi ia măsuri pentru încadrarea în normativul total al mijloacelor circulante.
 • Asigură menţinerea permanentă a capacităţii de plată a societăţii şi de îndeplinire la termen a obligaţiilor faţă de oricare dintre creditorii societăţii.
 • Asigură plata la termen a obligaţiilor firmei faţă de bugetul de stat şi faţă de alte instituţii.
 • Organizează şi asigură reflectarea realizărilor şi rezultatelor economice ale societăţii pe baza întocmirii situaţiilor financiare.
 • Asigură întocmirea lucrărilor de închidere lunară, a bugetelor de venituri şi cheltuieli şi calcularea principalilor indicatori economico-financiari: bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie, notele la conturile anuale.
 • Organizează, conduce şi controlează inventarierea generală anuală a patrimoniului.
 • Elaborează raportul privind inventarierea generală anuală a patrimoniului, valorificarea şi înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia.
 • Asigură respectarea riguroasă a prevederilor legale privind integritatea patrimoniului din domeniul propriu de activitate şi ia toate măsurile legale pentru reîntregirea acestuia în cazul în care a fost păgubit.
 • Menţine legătura cu băncile şi cu alte instituţii financiare.
 • Urmăreşte permanent legislaţia din domeniul financiar-contabil şi asigură respectarea acesteia.
 • Verifică pontajul lunar pentru personalul din subordine şi-l transmite departamentului responsabil.
 • Organizează acordarea concediului de odihnă şi a zilelor libere pentru personalul din subordine.
 • Stabileşte conform structurii organizatorice sarcinile şi responsabilităţile personalului din subordine, în baza fişelor de post.
 • Exercită permanent sau temporar, prin delegarea competenţelor, acele atribuţii specifice specialităţii sale, stabilite prin actul constitutiv al societăţii sau prin organul decizional statutar  în sarcina reprezentantului legal.
 • Execută orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei în limitele respectării temeiului legal.
 • Respecta prevederile Regulamentului Intern;
 • Urmareste respectarea normelor privind:Sanatatea si Securitatea in Munca
 • Titularul postului executa si alte sarcini la solicitarea Directorului General.

COMPETENTE:
 • Abilitati de comunicare;
 • Flexibilitate privind programul de lucru;

 • Responsabilitate, spirit critic si autocritic;
 • Atenţie concentrată şi distributivă;

 • Adaptare la sarcini de lucru schimbătoare;
 • Uşurinţă, claritate şi coerenţă în exprimare;

 • Cunoaştere la nivel profesionist a legislaţiei în domeniul financiar-contabil;
 • Abilităţi de comunicare şi negociere;
 • Competenţe de dezvoltare a echipei;

 • Capacitate de analiză şi sinteză;
 • Atitudine pozitivă şi abilităţi de a mobiliza echipa din subordine.


CERINTE:
 
 • Studii postuniversitare în domeniul financiar-contabil, MBA.
 • Operare PC: Word, Excel, programe de gestiune financiar-contabilă,SAP
 • Limba engleză foarte bine (citit, scris, vorbit), limba germana constituie avantaj;
 • Cunoştinţe bune de operare PC (Excel, Word, PowerPoint, programe de contabilitate);
 • Cunoştinţe de gestionare a documentelor specifice activitatii;
 • Cunostinte de management al calitatii;
 • Redactare acte/documente specifice activitatii.
Aplică acum adecco/job.cancel Totul în 3 pași simpli:
 • Înregistrează-te
  • Avem nevoie de acceptul tău să îți procesăm datele.
 • Încarcă CV
  • Dimensiunea fișierului trebuie să fie de maxim 3,8 MB și în format .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf. Dacă nu ai CV-ul actualizat poți aplica și fără el.
 • Verifică și trimite aplicația
  • Completează ultimele informații necesare, verifică-le și trimite aplicația.

Număr de referință AD a0W4I00000UIpIVUA1

Job-uri recent vizitate

 • Bucuresti, Bucuresti, Romania PP Adecco
 • Specialist
 • Olt, Slatina, Romania Staffing Adecco
 • Intern
 • Bucuresti, Bucuresti, Romania PP Adecco
 • Specialist