Conform legislaţiei, începând cu data de 1 mai 2015, persoanelor care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional, li se eliberează de către Casa de Asigurări de Sănătate la care sunt luate în evidenţă, o adeverinţă de asigurat.

Adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni de la data emiterii, se eliberează la solicitarea asiguratului, pe baza unei cereri adresate Casei de Asigurări de Sănătate (la care acesta este luat in evidenţă) şi a copiei după actul de identiate.

Cererea pentru prima solicitare de eliberare a adeverinţei, va fi însoţită de cardul naţional, în situaţia în care acesta a fost distribuit. În situaţia în care cardul naţional a fost returnat Casei de Asigurari de Sanatate/CNAS anterior depunerii cererii de eliberare a adeverinţei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, asiguratul va face menţiunea acestui fapt în declaraţia pe propria răspundere.

Nu rataţi următorul episod din seria “It’s legal o’clock” de săptămâna aceasta.

Pentru orice speţă legată de legislaţia muncii sau din domeniul imigrarii (Global Mobility), ne puteţi contacta astfel:
Dana Ionescu
Legal & Global Mobility Manager
Mob:+ 4 0721.188.450
dana.ionescu@adecco.com