Este des întâlnită confuzia între domiciliu şi reşedinţă. Astăzi clarificăm, cu ajutorul unui act normativ care guvernează domiciliul, reşedinţa şi actele de identitiate ale cetăţenilor români:
„Domiciliul persoanei fizice este acolo unde aceasta declară că are locuinţa principală. Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic”.

„Reşedinţa este acolo unde persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu.”

Cetăţenii români au dreptul să îşi stabilească sau să îşi schimbe, în mod liber, domiciliul ori reşedinţa, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege.

Cetăţenii români nu pot avea în acelaşi timp decât un singur domiciliu şi/sau o singură reşedinţă. în cazul în care aceştia deţin mai multe locuinţe, îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa în oricare dintre ele.

Nu rataţi următorul episod din seria “It’s legal o’clock”.

Pentru orice speţă legată de legislaţia muncii sau în domeniul imigrării (Global Mobility), ne puteţi contacta astfel:
Dana Ionescu
Legal & Global Mobility Manager
Mob:+4 0721.188.450
dana.ionescu@adecco.com