O persoană care lucrează ca salariat pe teritoriul unui stat membru în numele unui angajator ce își desfășoară în mod obișnuit activitățile în acel stat, trimisă de respectivul angajator într-un alt stat membru pentru a desfășura o activitate în beneficiul respectivului angajator, va continua să se supună legislației statului de origine a detașării, dacă:
a) durata anticipată a activității în cauză nu depăşeşte 24 luni;
b) persoana respectivă nu este trimisă pentru a înlocui o altă persoană detașată;
c) angajatorul își desfășoară în mod obișnuit activitățile în statul de origine a detașării;
d) pe perioada detaşării, există o relație directă între angajatorul de origine a detașării și lucrătorul detașat.

Toate aceste condiţii vor fi detaliate şi explicate într-un episod viitor din seria “Global Mobility Insights”.

Detaşarea transfrontalieră prevăzută de legislaţia europeana nu trebuie confundată cu detaşarea prevazută în Codul Muncii din România (contractul de muncă încheiat cu angajatorul din Romania nu se suspendă pe perioada detaşării transfrontaliere şi angajatul detaşat nu intră în relaţie cu un alt angajator temporar).

Lucrătorii care se deplasează pe teritoriul Uniunii Europene trebuie să facă obiectul unei singure legislații în materie de securitate socială. În conformitate cu legislaţia europeană, schema de securitate socială aplicabilă celor care se deplasează în interes de serviciu dintr-un stat membru în alt stat membru este, în general, cea stabilită de legislația statului membru în care se află noul loc de muncă. Totuşi, există o excepţie. De asemenea, despre acest aspect vom vorbi într-un episod viitor din seria “Global Mobility Insights”.

Pentru orice speţă legată de legislaţia muncii sau în domeniul imigrării sau mobilităţii internaţionale (Global Mobility), ne puteţi contacta astfel:
Dana Ionescu
Legal & Global Mobility Manager
Mob:+ 4 0721.188.450
dana.ionescu@adecco.com